Σε αυτό το άρθρο ο simple man to 2011 γράφει για την ανάγκη να ξεπεραστεί ο κομματικός διαχωρισμός, […]